Updated 2023-08-31

Strength in simplicity

Romlin Group specialises in end-to-end project development solutions, encompassing everything from initial conceptualisation to execution and continuous improvement.

With a leadership team of industry luminaries and a track record of glowing references, Romlin Group is your ideal partner in creating a transformative legacy. So join us as we collaborate to make a lasting impact together.

Henric Romlin, BSc (CEO)
Vanja Romlin, Dr. jur. utr.

» Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet att utveckla och marknadsföra tekniska plattformar, drivna av artificiell intelligens, för digital produktion inom, men inte begränsat till, film, musik, spel och television. Dessutom erbjuder Bolaget konsulttjänster inom AI-lösningar för digital produktion inom IT och media. Bolaget har även befogenhet att direkt eller indirekt bedriva publicistisk verksamhet inom nämnda områden samt äga och förvalta egendom och bedriva annan förenlig verksamhet. «

Scroll to Top