Konstgjord intelligens

Konstgjord intelligens, eller AI, är ett brett forskningsområde som syftar till att skapa maskiner och system som kan utföra uppgifter som kräver mänsklig intelligens. Genom åren har AI transformerat många aspekter av vårt liv, från hur vi interagerar med digitala enheter till hur företag optimerar sina operationer. Den snabba utvecklingen inom AI lovar stor potential för framtiden, samtidigt som den väcker viktiga etiska och samhälleliga frågor.

artificiell intelligens är konstgjord intelligens i form av datorsystem som försöker “härma” den mänskliga hjärnan.

NE (2023)